You can place your slogan here.
This would also be a great spot for a top product pitch.
ORGANIZOWANE KURSY I KONFERENCJE

11-12 stycznia 2013r. 

WSPÓŁCZESNE STRATEGIE POSTĘPOWANIA W URAZACH GAŁKI OCZNEJ

KURS I LIVE SURGERY

Szanowni Państwo,
w dniach
11-12 stycznia 2013 roku w Klinice Okulistyki w Lublinie już po raz trzeci organizujemy międzynarodowy kurs urazowy połączony z chirurgią na żywo. Obejmie on zagadnienia z zakresu postepowania w urazach gałki ocznej z przedstawieniem aktualnych trendów w leczeniu, w tym zalecanych metod chirurgicznych. Wśród wykładowców będą specjaliści chirurgii i diagnostyki okulistycznej z Polski i z zagranicy: Rimvydas Asoklis (Litwa), Cesare Forlini (Włochy), Anselm Jünemann (Niemcy), Bartłomiej Kałużny (Bydgoszcz), Jakub Kałużny (Bydgoszcz), Marek Rękas (Warszawa) oraz Dariusz Haszcz, Robert Rejdak i Tomasz Żarnowski z Kliniki w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy!

prof. dr hab. Tomasz Żarnowski
prof. dr hab. Robert Rejdak


PROGRAM
(wersja do pobrania)

PIĄTEK 11.01.2013
14.00-19.00 wykłady
20.00 kolacja koleże
ńska

SOBOTA 12.01.2013
9.00-14.00 wykłady (LIVE SURGERY)


MIEJSCE OBRAD
Sala wykadowa Katedry Okulistyki UM w Lublinie
ul. Chmielna 1, Lublin

OPŁATA
Do 31.12.2012 opłata za uczestnictwo w kursie wynosi
300zł.
Udział w kolacji koleże
ńskiej w dn. 11.01.2013r. w ramach opłaty zjazdowej po wcześniejszej rezerwacji.
Po 31.12.2012 roku opłata wynosi
450zł.
Nr konta bankowego:
Fundacja Popierania Rozwoju Okulistyki
48 1020 3150 0000 3002 0035 5115
w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnikaREJESTRACJA
Rejestracja wyłącznie drogą mailową

klinikaokulistyki@gmail.comZAKWATEROWANIE
Polecamy Hotel Campanile, ul. Lubomelska 14-16, Lublin
tel. +48 81 5318400
www.campanile-lublin.pl
Klinika Okulistyki w Lublinie

KATEDRA I KLINIKA OKULISTYKI
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W LUBLINIE
www.klinikaokulistyki.umlub.pl